Frans och bryn

Färgning av fransar och bryn                425kr
inkl. formning        
Färgning av fransar                                275kr
Färgning av bryn                                     275kr        
inkl. formning
Formning av bryn                                   175kr