Frans och bryn

Färgning av fransar och bryn                395kr
inkl. formning        
Färgning av fransar                                250kr
Färgning av bryn                                     250kr        
inkl. formning
Formning av bryn                                   150kr